арал

 • 91қамытшылық — 1 (Гур., Маңғ.) ық, таса жер. Қаратаудың бойы қыста мал ұстауға қолайлы қ а м ы т ш ы л ы ғ ы бар жер (Гур., Маңғ.) 2 1. Қ орда., Арал; Қост., Жанг.) қыс қатты болып күйзелушілік. Аралға қ а м ы т ш ы л ы қ жылдары өтіп, содан қайтады ғой Қ орда …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 92қарыма — 1. Қ орда., Арал) нанмен қосып қарып пісірілген балық. 2. Қ орда., Арал) балықты шала пісіріп қылтанағын алып тастап, сорпасына нан қосып істеген тамақ. Балықшыларың қ а р ы м а дегені осы Қ орда., Арал). 3. (Сем., Абай; Монғ.) қазанға қарып… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 93қорқор — 1 (Алм.: Шел., Еңб қаз.; Жамб.: Мер., Шу, Қорд.; Қ орда: Сыр., Там., Қарм.) ішінде суы бар, екі жағы тесілген, бір жағында түтігі бар, төбе жағында темекі салатын орны бар, бөтелкеден немесе темірден жасалған темекі тартатын ыдыс. Бұрын темекіні… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 94құрөзек — Қ орда., Арал) жас баланың тамақ ауруы. Қ ұ р ө з е к – жас балаға қауіпті ауру Қ орда., Арал). Қ ұ р ө з е к п е н ауырған да тамағы, өңеші ауырады Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 95құртқашаш — 1. (Алм., Шел.; Ақт., Шалқ.) жуаның сабағы тәрізді көк шөп. Қ ұ р т қ аш а ш т ы жылқы жақсы жейді (Алм., Шел.). 2. Қ орда., Арал) жазық жерге тал тал болып өсетін, тырбықтау, жарты метрдей көкшіл гүлі бар өсімдік. Қ ұ р т қ а ш а ш т ы июнь… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 96лақа — Қ орда., Арал) жайынның кішілеу түрі, бауыры теңбілдеу, тұмсығы дөңгелек, жалпақтау келген қоңыр балық. Л а қ а н ы ң еті семіз болады, бірақ басқа балықтардан гөрі еті сүйкімсіздеу келеді Қ орда., Арал). Лақаның денесінің әр жерінде, төменгі… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 97майлық — 1 1. (Қ орда: Қарм., Арал; Ақт., Ырғ.; Жезқ., Ұлы.) үлкен ау салатын, оны тартатын жағадағы орын. Звено жылымын Сартереңнің м а й л ы ғ ы н а н шығарып, көп балық алды Қ орда., Арал). Балықшылар м а йл ы қ қ а жақындап қапты (Ә. Нұрп., Қан мен… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 98мәп — 1 (Қ орда: Арал, Қаз., Қарм.) пайда, кәсіп. Сені анда көремін, мұнда көремін–табатын м ә б і ң бар ма? Қ орда., Арал). Мап түрінде де айтылады. Ол екі мергенің кішісіне үлкені м а п т ы көп көтеріп тұрған екен Қ орда., Арал) 2 (Орал, Жән.; Түрікм …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 99оп басында — Қ орда., Арал) о баста. О п б а с ы н д а Арал ауданы көшпелі ел еді, қазір балықшы болды Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 100отақ — 1 (Қ орда: Арал, Сыр., Жал.; Шымк., Сайр.; Қост., Жанг.) арамшөп. Егіндегі о т а қт ы құрту керек Қ орда., Арал). Қызылшаны о т а қ басып кетіпті (Шымк., Сайр.). Оқушылар егіннің о т а ғ ы н а екі рет шықты Қ орда., Сыр.). Бүгін егін арасына… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі